TTT

Transkulturelt Terapeutisk Team

TTT image

 

TTT
Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København

 

 • Hvem er vi?
 • Hvem henvender vi os til?
 • Hvad arbejder vi med og hvordan?
 • I hvilket tidsrum foregår TTT’s aktiviteter
 • Hvordan kontaktes TTT?
 • TTT’s projekter
 • Et historisk blik på TTT (10 års og 20 års jubilæumsrapporter)
 • TTT’s publikationer (bøger, artikler og kronikker)

 

 • Hvem er vi?

TTT består af en gruppe erfarne psykologer med særlige erfaring med psykosocialt arbejde inden for diversitet- og familieliv. Alle psykologer i gruppen har forskellige etniske baggrunde og sproglige kundskaber.
TTT blev stiftet i 1991 og er engageret i at yde psykologiske samtaler med både enkeltpersoner, par og familier. Desuden formidler TTT praksis og teori -baseret viden om målgruppen til relevante parter og den brede offentlighed. TTT har en frivillig baggrundsgruppe på tværs af sektorer.

 

 • Hvem henvender vi os til?

TTT’s tilbud var oprindeligt rettet mod etniske minoritetsunge og deres familier, der oplever psykosociale problemer relateret til familiedynamik, in/eksklusion i samfundet, livskriser og som var motiverede til at deltage i psykologiske samtaler. Efterhånden arbejder TTT også med flere kategorier af personer med diverse baggrund såsom etnisk blandede ægtepar, deres børn samt adopterede børn og unge. Desuden henvender TTT sig til andre professionelle indenfor feltet med m.h.t. faglig sparring, supervision og projektsamarbejde.

  

 • Hvad arbejder vi med og hvordan?

TTT yder både psykologisk rådgivning /støttende psykologiske samtaler gennem kortere perioder og langvarige psykoterapeutiske forløb. Viden-systematisering og formidling gennem undervisning, publikationer og supervision er også en del af TTT’s arbejde.
TTT arbejder inden for en bred principiel ramme, der omhandler komplekse identiteter med mange dimensioner , familie- og netværksinddragelse, samt inddragelse af samfundsmæssige forhold såsom in/eksklusionsprocesser, transnationalisme og empowerment.I praksis – i det omfang det er muligt – holdes der kontakt med brugerens familiemedlemmer gennem møder mellem disse og andre professionelle.  Desuden afholdes der opfølgende kontakt med brugeren for at sikre positive udvikling over en længere periode.

TTT bestræber sig på at arbejde med målgruppens problemer på både personlige, familiære og samfundsmæssige niveauer gennem psykosocial intervention. Der forventes en forbedring i målgruppens livskvalitet gennem en mere inkluderende livssituation samt modvirkning af følelser som for eksempel af magtesløshed.

 

 • I hvilket tidsrum foregår TTT’s aktiviteter?

TTT’s psykosociale arbejde foregår hovedsageligt på mandage, primært i tidsrummet kl. 9-16 efter aftale.

  

 • Hvordan kontaktes TTT?

For kontakt bedes borger og/eller henviser skrive til TTT’s e-mail adresse: tttdenmark@yahoo.com eller på følgende postadresse:

TTT
Att. Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København

 

 • TTT’s projekter

TTT har været involveret i forskellige projekter gennem årene. I 2016-2017 er TTT partner i et pilot projekt Forældreskab på tværs af grænser – workshops for etniske minoritetsmødre. Projektet gennemføres sammen med Mødestedet, Valdemarsgade, København.

2007-2011 var TTT med i det europæiske COST ” Health and Diversity” projekt  med en række andre europæiske lande med Holland som ansvarlig. Ligeledes var TTT med i 2005-2007 Erasmus Curriculum Development project- Health and Social Care for Migrants and Minorities.

.I perioden 2003-2006 var TTT med i det transnationale projekt Cultural Integration og Migrant Citizens med økonomisk støtte fra Europæisk Union Socrates/Grundtvig Learning Partners programme sammen med organisationer fra England og Finland

 

 • Et historisk blik

TTT blev etableret i 1991 i samarbejde med Københavns Kommunes Etniske Rådgivningscenter Noor (daværende Indvandrerrådgivning) på initiativ af to psykologer medflygtninge/indvandrerbaggrund. TTT er en selvstændig NGO (Non Governmental Organisation), der er godkendt af Københavns Kommunes Socialforvaltning. TTT har været delvist statsligt finansieret indtil 2013 og er p.t. delvist støttet af Københavns Kommune, men afhænger ellers af medarbejdernes frivillige indsats.

TTT bestræber sig på at have løbende udveksling med det omgivende samfund gennem kontakt med andre organisationer nationalt såvel internationalt. Derfor har TTT afholdt faglige konferencer/seminarer for at markere TTT’s 10-, 15- og 20- årsjubilæum i henholdsvis 2001, 2011 og 2016 (jf. link/ vedlagte rapporter fra 10 og 20 års jubilæer).

 

 • TTTs publikationer

TTT har publiceret en række bøger, artikler, kronikker osv., bl.a.

 

 Bøger

 • Singla, R. ( 2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Palgrave Macmillan, Basingstoke
 • Singla, R. (2008) Now And Then – Life Trajectories, Family Relationships and Diasporic Identities: A follow-up Study of Young Adults) 46 Copenhagen Studies in Bilingualism, University of Copenhagen
 • Singla, R. (2006) Den eneste ene – hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par, Konflikt og intervention, www.akademia.dk – ebook
 • Singla, R. (2004) Youth Relationship, Ethnicity & Psychosocial Intervention Books Plus, New Delhi
 • Arenas, J. & Singla, R. (1995)Etnisk minoritetsungdom i Danmark – om deres psykosociale situation, Dansk Psykologisk Forlag, København

 

Artikler

 • Singla, R. (2014) Transcultural Psychiatry, Psychology and Social Entrepreneurship in Denmark in   Moodley & Ocampo  ( Eds)  Critical Psychiatry and Mental Health : Exploring the work of Suman Fernando in Clinical Practice London: Routledge
 • Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165
 • Singla, R. (2012) Globalisation, etnisk diversitet og pluralistisk sundhedsfremme i antologi Sundhedsfremme, magt og velfærd“, Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2011
 • Singla, Rashmi; Fabricius, Anne Sofie & Holm, Anne (2011) Both Here & There: Diasporic Youth in Denmark as agents of development: Based on 2 qualitative studies in Qualitative Studies, 2, nr. 1, page 31-49
 • Singla, R. & Busch-Jensen, P.(2008) Racisme – Et psykologisk perspektiv i Psykologisk set nr. 68
 • Singla, R., Akora, L., Panesar, J.& Lindstrom, K. (2006) Cultural Integration of Migrant Citizens: A Social Responsibility Learning Project i Psyke & Logos, nr. 2, 27, p.806-829
 • Singla, R.(2006) A tale of two falther/ mother lands: The South Asian  Diaspora in Scandinavia  Psyke & Logos1, 54-71
 • Singla, R. (2003) Kultur – og magtforskelle i psykologiske praksis: Diskrimination af etniske minoriteter Jessen & Khanna (red.) Veje til mangfoldighed, Frydenlund, København
 • Singla, R.(2003) Ungdom og etnicitet, Udfordringer i modernitetens landskabet Psykologisk Set 51
 • R.(2004) Youth and ethnicity – a social psychological study in Young a cross- disciplinary Nordic journal, February
 • Singla, R. (2001) Racediskrimination & familierelationer i det moderne samfund: Socialpsykologiske aspekter ved etniske minoritetsunge i Danmark i Socialpolitik, tema Nyracismen – en alvorlig udfordring for demokratiet, nr. 4, august
 • Singla, R.(2001) Psychosocial intervention og Ligeværdighed i Psyke & Logos 22, p. 213-223
 • Singla, R.(2000) Den dobbelte udfordring: unge etniske minoritetskvinders problemer og løsningsstrategier i Nyt land – nye roller : køn i bevægelse blandt etniske minoriteter, Ligestillingsafdelingen : København 2000, s. 43-48
 • Singla, R.(1997) Køn, kultur og konflikt: Etniske minoriteter og parforhold i Ung i Verden – Ung i Danmark, En konferencerapport, Dansk Flygtningehjælp, s.33-40

 

Kronikker

 • Singla, R. & Christiansen C.Carøe,. (2005) Det Frie Partnervalg. Dagbladet Politiken, 1. februar 2005
 • Singla, R. (2004) Debatoplæg: Etnisk Unge bestemmer selv, dagbladet Information, den 21.7
 • Singla, R. ( 1998) Yoga eller Freuds brik …Kipling Syndrome dagbladet Information
 • Singla, R. , Arenas, J., Pilegaard, N. & Beigi, P. ( 1998) Ægteskab og indvandrere dagbladet Information, 7. april
 • Singla . R. & Khanna , E.(1992)”Unge indvandrere- hvem er de ? dagbladet Berlingske Tidend