Kontakt

Hvordan kontaktes TTT?

For kontakt bedes borger og/eller henviser skrive til TTT’s e-mail adresse: tttdenmark@yahoo.com eller på følgende postadresse:

TTT
Att. Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København